Het verzorgen van keuringen en inspecties van elektrotechnische installaties. Deze inspecties bestaan primair uit diverse veiligheidmetingen en een visuele inspectie van de installatie. De bevindingen worden overzichtelijk vastgelegd in een rapport.

Mogelijke aanvullende onderzoeken zijn:
  • Thermografisch onderzoek
  • Meting en registratie in de vorm van een schrijvende meting
Voor de benodigde herstelwerkzaamheden naar aanleiding van eventueel geconstateerde tekortkomingen aan de installatie ontvangt u een aanbieding.

De herstelwerkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit elektrotechnische en bouwkundige werkzaamheden maar ook uit het vervaardigen van actuele digitale installatietekeningen en groepenverklaringen.
 
 
 
 
Stroet elektrotechniek B.V.
Bezoekadres:
Postadres:

E-mail:
Fortweg 21, 2131 WG, Hoofddorp
Postbus 15, 2130 AA, Hoofddorp

info@stroet.com
Telefoon:
Fax:

Kvk:
023-554 16 16
023-554 16 25

34052541